Pag Cultural Summer 2017

Eventi
Città di Pag 01.08.2017 - 01.09.2017 ID: PG-TR-177


Pag Cultural Summer 2017

Manifestacija „Paško kulturno ljeto“ se održava od 1963. godine i brojnim kulturnim programima obogaćuje turističku sezonu u Pagu, a ujedno promovira Pag, jer su programi dobro medijski popraćeni i za njih vlada veliko zanimanje.

06.07. -01.09.2017.

https://www.tzgpag.hr/vodic/doga%C4%91anja.html